Se lejeniveauer for alle ejendomme i Danmark med Lejetjek+

Med Lejetjek+ kan du se gennemsnitlig leje for ejendomme, der ligner din, du kan beregne forventet årsleje, eller du kan blive klogere på, hvordan du optimerer lejen.
Estaids logo
EjendomDanmarks logo

Hvad kan Lejetjek+?

Lejetjek+ beregner estimerede lejeniveauer for alle ejendomme i Danmark.
Se den forventede bund-, gennemsnits-og topleje for den ejendom du arbejder med – uanset hvor den ligger i landet.

Alle lejeniveauer er fordelt på kategorierne bolig, kontor, butik, industri og andet erhverv, der giver overblik på tværs af sektorer.

Lejeniveauet skaleres til at passe til den specifikke ejendom. Så du altid får retvisende resultater, uanset om lejemålene er 20 kvm eller 2000 kvm.
Tjek lejeniveauet for alle enheder i en ejendom
Se forventet leje på en ejendom

Solid data til din investeringscase

Med Lejetjek+ kan du se den forventede indtjening på en ejendom, som du overvejer at købe. Det betyder, at du kan basere dine fremtidige investeringscases på data fra professionelle aktører i ejendomsbranchen.

Lejetjek+ dækker hele landet, så du kan undersøge investeringsmuligheder i nye områder, du ikke selv har data på endnu. Dette giver dig et hurtigt overblik over lejeniveauet i det næste, upcoming område.  

Hvis du skal konvertere enheder, ændre på ejendommen eller bygge helt nyt, kan du bruge vores simuleringsmodul, hvor du kan eksperimentere med en ejendoms anvendelse, sammensætning og størrelse, og få et estimeret lejeniveau for en potentiel fremtidig ejendom.

Kort søgning

Find den indsigt der præcist matcher dit behov. Du kan hurtigt og nemt afgrænse dine søgninger på et kort i hele Danmark.
Lejetjek kortsøgning

Filtrer referencer der indgår i din beregning

Udover indsigt i leje niveauerne på en ejendom, får du også indsigt i det underliggende datagrundlag og du kan med vores filtre redigere i datagrundlaget, således det tilpasses din case. Få eks. større indblik i hvornår reference ejendommene er opført, indflytningssår, størrelse, lejemålstype og boligtype.
Lejetjek referencer

Lejeoptimér din ejendom

Som udlejer kan du hurtigt se, hvor dine ejendomme bevæger sig i forhold til benchmarks. Ud fra et oplyst datagrundlag baseret på 250.000 lejemål, kan du vurdere, om du kan sætte lejen på dine lejemål op i regulerede kommuner.

Hvis du ser mulighed for at renovere og omlægge til 5.2 leje, kan du med simuleringsværktøjet nemt beregne den forventede gevinst ved omlægning, og vurdere, om en renovering kan betale sig.

Da datagrundlaget opdateres løbende, kan du hele tiden holde dig opdateret på, hvordan dine lejemål står i forhold til benchmark.  
Simuler nye lejeindtægter og beregn værdien

"Med Lejetjek+ kan vi enormt hurtigt få dannet os et overblik over det lokale markedsniveau."

Johan Tofte
Porteføljechef
Estaids logo og EjendomDanmarks logo

Samarbejde med EjendomDanmark

De har løbende indsamlet data fra deres medlemmer og opbygget en database med  250.000 indgåede lejekontrakter, som udgør datagrundlaget for Lejetjek+. Det svarer til mere end 23% af alle landets bolig- og erhvervsudlejningsejendomme og for kontor er dækningen 35%.

Alle estimeringer for lejeniveau er derfor baserede på aggregerede data, der udelukkende ligger hos EjendomDanmark, og ingen oplysninger fra specifikke data lejekontrakter afsløres eller gives videre

EjendomDanmark er en erhvervsorganisation, som repræsenterer ca. 85 % af det professionelle ejendomsmarked.

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål der kan være i forbindelse med Lejetjek+.

Du kan også se definitioner på alle datapunkter på platformen her.

Skulle du have yderligere spørgsmål, sidder vi altid klar til at hjælpe dig på +45 31 50 35 49 eller dp@estaid.dk.
Hvor kommer data fra i Lejetjek+?
Højre pil

De informationer, du finder i Lejetjek +er en blanding af BBR-data og estimater baseret på EjendomDanmarks markedsstatistik, som baserer sig på faktiske lejekontrakter for mere end 250.000 lejemål i hele landet.

Hvad er beregningsgrundlaget for de estimerede lejeniveauer?
Højre pil

Vi estimerer lejeniveuet for en opslået ejendom ved at se på, hvad der betales for andre tilsvarende lejemål i området, som er af en nogenlunde tilsvarende kvalitet med hensyn til størrelse, opførelsesår og anvendelse.

Hvor sikkert er datagrundlaget for de estimerede lejeniveauer?
Højre pil

EjendomDanmark råder over lejedata fra 250.000 lejemål i Danmark, som ligger til grund for lejemålets estimerede lejeniveauer.

For at tydeliggøre præcisionen af vores beregning er alle lejeniveauer kategoriseret efter en skala, som angiver usikkerheden af det pågældende estimat.

Sikkerhedsniveauer

Niveau 1: Gns. afstand til den opslåede ejendom er over 2 km og baseret på mindre end 50 lejemål.

Niveau 2: Gns. afstand til den opslåede ejendom er over 2 km og baseret på mere end 50 lejemål.

Niveau 3: Gns. afstand til den opslåede ejendom er mellem 250 m og 2 km og baseret på mindre end 50 lejemål. 

Niveau 4: Gns. afstand til den opslåede ejendom er mellem 250 m og 2 km og baseret på mere end 50 lejemål.

Niveau 5: Gns afstand til den opslåede ejendom er under 250 m og baseret på mindre end 100 lejemål.

Niveau 6: Gns afstand til den opslåede ejendom er under 250 m og baseret på mere end 100 lejemål.

Hvordan beregnes den totale årsleje?
Højre pil

Et estimeret niveau for bund- gennemsnits og topleje (årlig kvadratmeterleje) beregnes for alle lejemål i ejendommen. Lejemålene er baseret på registrerede enheder i BBR.

For hvert enkelt lejemål beregnes den forventede årsleje ved at gange gennemsnits-lejen med antallet af kvadratmeter registeret på enheden i BBR. Ejendommens totale årsleje er summen af årslejen for alle lejemålene.

Hvordan beregnes aktuel leje?
Højre pil

I Lejetjek+ skelnes der mellem aktuel leje og markedsleje. De nærmeste nabolejemål i Ejendom Danmarks database findes, og lejen for disse skaleres med statistiske metoder til at ligne den valgte enhed i ejendommen.

Med statistiske metoder skaleres nabolejemålenes kvadrameterleje til at ligne den valgte enhed i ejendommen. Kvadratmeterlejen skaleres i forhold til arealet og opførelsesåret for den valgte enhed, men der skaleres ikke baseret på lejekontraktens indgåelses-tidspunkt, som der gør i markedsleje beregningen.

Hvordan beregnes markedslejen?
Højre pil

I Lejetjek+ skelnes der mellem aktuel leje og markedsleje. De nærmeste nabolejemål i EjendomDanmarks database findes.

De tætteste nabolejemål i EjendomDanmarks database findes. Med statistiske metoder skaleres nabolejemålenes kvadrameterleje til at ligne den valgte enhed i ejendommen.

Kvadratmeterlejen skaleres i forhold til arealet og opførelsesåret for den valgte enhed. Derudover skaleres den til, hvad lejen ville være i dag.

Hvordan udledes lejemålets type?
Højre pil

Lejemålets type udledes baseret på den anvendelse lejemålets enhed er registreret til i BBR.

Lejemålstypen “Bolig” er baseret på enheder registreret som etageboliger, enkeltstående beboelsesejendomme eller dele herfra. Medmindre andet indstilles, vil beregninger for bolig som udgangspunkt basere sig på fri leje.

Lejemålstypen “Kontor” omfatter kontorlejemål og -hoteller med egentlig erhvervsmæssig anvendelse. Gælder også læge- eller tandlægeklinikker i beboelsesejendomme, som er særligt indrettede til erhverv.

Lejemålstypen “Butik” omfatter bl.a. dagligvarebutikker, butikker i strøgejendomme, butikscentre, varehuse, restauranter, cafeer, hoteller o.lign.

Lejemålstypen “Industri” omfatter svær eller let industri, værksteder, lager og lejemål til logistik og distribution. Inkl. kælderlejemål, der anvendes til lager.

Lejemålstypen “Andet erhverv” omfatter enheder, der anvendes til andet erhverv end kontor, bolig, butik eller industri. Herunder bl.a. sundhed, kultur og offentlige institutioner.

"Vi kan hurtigt få overblik over top- og bundniveauer på lejen for forskellige typer lejemål og en fornemmelse af hvilken omsætning og indtægt, vi kan generere i et bestemt område. Samtidig kan vi få afstemt, om vores forventninger passer til markedet, og om vi ville kunne bidrage med nogle produkter til en konkurrencedygtig pris."

Johan Tofte
Porteføljechef

Bliv branchens bedste til at finde, udvikle og udleje lejemål

Få et komplet overblik over markedet for lejemål med Lejetjek+ og Erhvervsleje+ i Estaid.

Lejetjek+ giver dig de mest præcise beregninger på faktiske lejeniveauer på tværs af bolig og erhverv, mens du med Erhvervsleje+ får data om udbudte erhvervslejemål i hele Danmark.
Se lejebenchmark med Lejetjek+

Vil du se, hvordan Lejetjek+ kan hjælpe dig i dit arbejde?